Naša povrchová úprava- žiarový zinok

NAŠA POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Na trhu sú tiež dostupné gabionové koše vyrábené z drôtov. Tieto však majú veľmi nízku stabilitu a životnosť, nemožno sa na ne spoľahnúť. Preto sme sa rozhodli na výrobu našich košov použiť ťahanú oceľ s priemerom 4 a 5mm, navyše povrchovo upravovanú žiarovým zinkovaním – aby sme mohli zákazníkom ponúknuť naozaj kvalitný a dlhodobo funkčný produkt.

Prvý patent na žiarové zinkovanie bol zaregistrovaný vo Francúzsku 10. mája 1837. Žiarový zinkový povlak je progresívny spôsob ochrany oceľových výrobkov a konštrukcií namáčaním v roztavenom zinku pri teplote 450 – 460 °C, so zaručenou životnosťou až 60 rokov.

Vizuálne rozdiely medzi povrchovou úpravou iných dodávateľov a našou – firmy hasta si môžete pozrieť tu.

 

Hodnoty povrchovej úpravy žiarovým zinkovaním – tabuľka na stiahnutie.doc:
Operácia Žiarové ponorné zinkovanie Galvanické zinkovanie Zinková metalizácia Náterový systém č.1 Náterový systém č.2
Príprava povrchu Žiadna Povrch dobre vyčistený Pieskovanie Pieskovanie Ručný
Základná farba Žiadna Žiadna (doporučené chromátovanie) Organický náter ihneď po vychladnutí Žiadny Jeden
Vrchný náter Zinok – 85µm Zinok – 10 µm Zinok 25-100 µm Tri Dva
Reakcia povlaku zinku s oceľou Vytvára zliatinu Nevytvára zliatinu Nevytvára zliatinu Samostatný náter Samostatný náter
Prístupnosť miest členitých, tvarových výrobkov Ideálne pre zložité vonkajšie a vnútorné plochy Obmedzená vonkajšia členitosť výrobkov Obmedzená vonkajšia členitosť výrobkov Obmedzený prístup Obmedzený prístup
Ošetrenie vnútorných plôch Zaručené Takmer žiadne Žiadne Žiadne Žiadne
Vplyv operačnej obsluhy Žiadny – automatická línka Žiadny – automatická línka Veľký – ručný nástrek zinku Veľký – ručná príprava, nástrek Veľmi veľký
Životnosť Veľmi dlhá
25 až 60 rokov
Predĺžená
3 až 8 rokov
Rôzna
6 až 20 rokov
Rôzna/nerovnorodá
cca 11 rokov
Rôzna/veľmi nerovnorodá
cca 8 rokov
Zaobstarávacie náklady 100 200 200 210 180
Elektrochemická ochrana Áno Žiadna Žiadna Žiadna Žiadna
Odolnosť voči poškodeniu Výborná Dobrá Dobrá Zlá Zlá
Odolnosť voči avrazívnosti Výborná Dobrá Dobrá Zlá Zlá
Kontrola Jednoduchá Jednoduchá Ťažšie vykonateľná Jednoduchá Dosť jednoduchá
Údržba (výmena) Žiadna Každých cca 6 rokov Každých cca 13 rokov Každých cca 11 rokov Každých cca 8 rokov

VYŽIADAJTE SI NEZÁVAZNÚ CENOVÚ PONUKU – kliknite na dopyt.

Zdieľať túto stránku