Povrchová úprava iných dodávateľov

INÍ DODÁVATELIA

Hodnoty povrchovej úpravy BEZINAL (Galfan) – tabuľka na stiahnutie.doc

p. č. Technický parameter – vlastnosť Charakteristika
– hodnota parametra
Poznámka
základný materiál – drôt:
materiál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al
1. priemer drôtu fd (a dovolená tolerancia) 4,5 mm
2. pevnosť v ťahu Rm od 450 MPa  ÷do 600 MPa
3. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
4. plošná hmotnosť povlaku BEZINAL®  EN  10 244-2:2001
5. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa   d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) ISO 7802
EN 10218-1
zvárané siete pre gabióny :
materiál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al
6. profil drôtu (priemer) f(a dov. tolerancia) 4,5 mm
7. rozmery – dĺžka siete od 200 mm do 100.000  mm *1)
8. rozmery – šírka siete od 200 mm do 2.650  mm *2)
9. rozmery – veľkosť ôk siete (rozstupy drôtov) 100×100 mm 100×50 mm
10. pevnosť v ťahu drôtov siete so zvarmi od 450 MPa  ÷do 600 MPa gSW < 0,9
11. plošná hmotnosť povlaku BEZINAL®  EN  10 244-2:2001
12. odolnosť proti korózii min.   2 000 hodín – bez hrdze STN ISO 9227
alebo DIN 50021
13. únosnosť zvarov v šmyku min. 0,3 . Re. ASmen  [kN]
14. tolerancia rozstupov drôtov na 1 bm ± 5mm/1 bm siete
15. tolerancia rozdielu uhlopriečok siete max. ± 30 mm
špirály :
materiál špirál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al
16. profil drôtu (a dovolená tolerancia) 4,5 mm
17. pevnosť v ťahu Rm od 450 MPa  ÷do 600 MPa
18. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
19. plošná hmotnosť  Zn + Al (v povlaku) EN  10 244-2:2001
20. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) ISO 7802
EN 10218-1
21. rozmery spoj. špirály tab. č. 2
dištančné spony :
materiál spôn oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al 
22. profil drôtu (a dovolená tolerancia) 4,5 mm
23. pevnosť v ťahu Rm od 450 MPa  ÷do 600 MPa
24. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
25. plošná hmotnosť  Zn + Al   (v povlaku) EN  10 244-2:2001
26. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) DIN 51015

Vizuálne rozdiely povrchovej úpravy

VIZUÁLNA UKÁŽKA POVRCHOVEJ ÚPRAVY INÝCH DODÁVATEĽOV. Viditeľný strih a zvar, ktorý časom koroduje.

VIZUÁLNA UKÁŽKA NAŠEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY FIRMY HASTA– ŽIAROVÝ ZINOK

VYŽIADAJTE SI NEZÁVAZNÚ CENOVÚ PONUKU – kliknite na dopyt.

Zdieľať túto stránku