Galéria

GALÉRIA

ZÁHRADNÉ LAVIČKY, KVETINÁČE, ŠPIRÁLY
GABIÓNOVÉ SIETE
GABIÓNOVÉ KOŠE
REALIZÁCIE
MONTÁŽNE PRVKY
NÁSLEDKY NESPRÁVNEJ MONTÁŽE
VETRANIE A ODSÁVANIE
PREPRAVA PO POTRUBÍ